Om Wrocław - Polens Venedig

Wroclaw, center for uddannelse og kultur i Polen

Med sine 650.000 indbyggere er det landets fjerde største by - med den yngste befolkning. Hvert år strømmer tusindvis af turister til Wroclaw, tiltrukket af de mange historiske seværdigheder og storslåede kulturbegivenheder. En lang række gangbroer og broer over byens vandveje har givet Wroclaw tilnavnet Polens Venedig. Kun Venedig, Amsterdam og Sankt Petersborg har flere broer end Wroclaw.

Om Wroclaw

Wroclaw Nedre Schlesiens smukke, historiske hovedstad

Wroclaw er gunstigt beliggende på en vigtig, gammel handelsrute, der forbinder Øst- og Nordeuropa med Vest- og Sydeuropa. I århundreder har Wroclaw været en by med stor historisk og kulturel betydning.

 

I gamle dage var det floden Oder med bifloder, der sikrede byens status. I dag samles 5 internationale motorveje, 11 jernbanelinjer og flere flodhavne i Wroclaw, der også har en lufthavn med forbindelse til Warszawa, Frankfurt am Main, München og København.

 

Centrum for 2.500 års historie

Oplev Wroclaw, centrum for 2.500 års historie,  med AgaRejserDen dag i dag bærer Wroclaw præg af sin forhistoriske betydning. Her er talrige udgravninger med spor af den sorbiske kultur fra det 5. århundrede f.Kr. Byens ældste del er Ostrów Tumski. I den tidlige middelalder anlagde den slaviske stamme Ślężanie en befæstet bebyggelse inden for det nuværende byområde. I 900-tallet blev fæstningen indtaget af den tjekkiske fyrste Wracislaw, byen sandsynligvis er opkaldt efter.

 

I slutningen af 900-tallet indlemmes Wroclaw i den polske stat. I år 1000 opretter kong Bolesław Chrobry et bispesæde, der underlægges ærkebispesædet i Gniezno indtil 1821. Wroclaw bliver et vigtigt led i landets forsvarssystem. Herom vidner to betydningsfulde slag: I 1017 besejrer kong Bolesław Chrobry den tyske kejser Heinrich II ved Niemcza, og i 1109 udkæmper kong Bolesław Krzywousty et sejrrigt slag mod kejser Heinrich V's styrker på Psie Pole (Hundemarken) ved Wroclaw.


I en lang periode splittes landet i fyrstedømmer. Wroclaw bliver hovedstad i det Polske Fyrstedømme og fra 1248 i Fyrstedømmet Wroclaw. Takket være den Magdeburgske Købstadret, som byen tildeles i 1261, undergår Wroclaw en intensiv økonomisk og kulturel udvikling.

 

Under tjekkisk og tysk styre

Wroclaw under tjekkisk og tysk styreAllerede i 1327 tæller byen 20.000 indbyggere. Ved en traktat af 1335 opgiver Polen sit krav på Schlesien, herunder Wroclaw, der kommer under tjekkisk styre. Talrige handelsmæssige og kulturelle kontakter med stormagter i Europa og Rusland gør Wroclaw til et vigtigt handelscentrum, og indflydelsen fra både øst og vest ses tydeligt i byens arkitektur og kunst.

 

Under Hussitterkrigene taber Wroclaw indflydelse, men i det 1400-tallet følger ny opblomstring og vækst, såvel økonomisk som politisk. Byen bliver igen et stærkt handelscentrum i Europa. I 1474 optages byen blandt Hansestæderne og rivaliserer med  Krakow om den højeste status.


1526 kommer byen under Habsburgerne. Flere krige i 1600- og 1700-tallet ødelægger dele af byen og lægger en dæmper på dens politiske betydning og udvikling.

 

Det preussiske og senere tyske herredømme i Wroclaw, der nu kaldes Breslau, indledes i 1741, da Østrig taber krigen til Preussen. En ny opblomstring følger i det 19. århundrede. Indbyggertallet vokser hastigt, og byens areal udvides. Wroclaw bliver et kulturelt center, og Wroclaw Universitet får stor betydning.

 

Voldsomme ødelæggelser under Anden Verdenskrig

voldsomme ødelæggelser i WroclawUnder Anden Verdenskrig er Wroclaw  kun i beskeden grad involveret i militære aktioner, men bliver alligevel udsat for voldsomme bombardementer i 1941. 70% af byen ødelægges eller beskadiges stærkt af krigshandlingerne. Bombardementer og brande lægger mange middelalderbygninger i ruiner, og store dele af befolkningen deporteres til sovjetiske lejre.

 

Fra 6. maj 1945 er Wroclaw tilbage under polsk herredømme, og over en længere periode genopbygges byen omhyggeligt.

 

Wroclaw i nyere tid

Fagforeningen SolidaritetI 1980 bliver der organiseret strejker og demonstrationer i Wroclaw. Nogle år senere etableres den forbudte fagforening Solidaritet, og også bevægelsen Orange Alternativ ser dagens lys. Gruppen har rødder i Wroclaw og breder sig herfra op gennem 1980'erne til flere polske byer.

 

Oprindeligt startede Orange Alternativ som en gruppe, der lavede happenings, inspireret af det Hollandske Dværgparti.  Bevægelsen har lånt megen symbolik fra de hollanske Provoer (de orange farver, dværgene), der var aktive  i tresserne, men i dag mener mange forskere, at Orange Alternativ er Wroclaws egen  originale, kreative bevægelse. Bevægelsen protesterede mod politiseringen og de udbredte røde farver i det offentlige rum ved at foreslå et alternativ - orange.

 

Stor Katastrofe rammer Wroclaw

Årtusindets største katastrofe ramte Wroclaw i juli 1997. Voldsomme oversvømmelser ødelagde mange monumenter, beboelsesejendomme, institutioner, kontorer og den offentlige infrastruktur. I lang tid havde borgerne hverken vand, el eller telefonforbindelse.

 

Wroclaws indbyggere formåede ved fælles hjælp at redde rådhuset, Ostrów Tumski med domkirken og mange historiske dokumenter. Alt sammen et besøg værd!

 

Læs mere om Ostrów Tumski under seværdigheder

Til Top